Achtergestelde lening

Bij de meeste mensen is een achtergestelde lening vrij onbekend. Het is dan ook een lening die niet vaak voorkomt en vrij weinig mensen maken er gebruik van. Een achtergestelde lening wordt namelijk bijna alleen maar ondernemingen verstrekt. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor leningen aan en tussen ondernemingen. Het is een krediet waarbij de schuldeiser bij een eventueel faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld op andere schuldeisers

Risico’s voor de verstrekker

De schuldeiser die de lening heeft verstrekt wordt bij een eventueel faillissement van de onderneming aan wie de lening is verstrekt dus achtergesteld. Dit betekent dat het bedrijf die het geld heeft geleend helemaal achter de andere schuldeisers komt te staan en slechts voorrang heeft ten opzichte van aandeelhouders, inbrengers of vennoten. Deze krijgt pas het geleende geld terug betaald als alle overige schulden voldaan zijn. Als er onvoldoende geld uit de opbrengsten van de verkochte inboedel is gehaald, dan loopt de schuldeiser ook nog eens het risico dat de schuld helemaal niet wordt terug betaald.

De terugbetaling van de schulden in het geval van een faillissement is wettelijk bepaald. Ten eerste moeten de preferente schulden terugbetaald worden, zoals pand- of hypotheekrecht. Daarna komen de gewone leningen aan de beurt. Je kunt hierbij denken aan het bankkrediet, obligatieleningen, crediteuren en overige gewone schulden. Als laatste komen de achtergestelde leningen pas in aanmerking voor een terugbetaling. Nadat deze zijn terugbetaald kan er aanspraak worden gedaan op het eigen vermogen.

Voorwaarden en contract

Een achtergestelde lening wordt contractueel vastgelegd. Hierdoor loopt de schuldeiser wel weer een hoger risico dat hij een deel van het verstrekte krediet niet krijgt terugbetaald. Om dit risico te compenseren wordt er vaak een hoger rentepercentage vergoed. In sommige gevallen is de rente zelfs winstafhankelijk. Dit komt, omdat de geldverstrekker namelijk geen belasting over de ontvangen interest hoeft te betalen aan de fiscus.  De looptijd is afhankelijk van de relatie tussen de uitlener en de lener. Verder spelen andere factoren ook vaak een rol, zoals verwachtingen en het vertrouwen in de onderneming.

Voordelen achtergestelde lening

Voor veel banken en investeerders heeft een achtergestelde lening een aantal voordelen. Dit krediet wordt dan ook vaak gebruikt om aan te tonen dat een bank of investeerder de onderneming vertrouwd. Hierdoor kunnen eventuele andere geldverstrekkers ook weer enthousiast raken om geld uit te lenen aan het bedrijf. Verder is het een groot voordeel voor de geldverstrekker dat de ontvangen interest volledig belastingvrij is.

Schuiven naar boven